Van Gurp & De Witte

Ontwikkelen interfaces en rekenmodules Goudse Verzekeringen

Voor Goudse Verzekeringen heeft Van Gurp & De Witte interfaces en rekenmodules ontwikkeld binnen de bestaande infrastructuur. De introductie van het nieuwe zorgstelsel en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vraagt aanpassingen aan de software van verzekeraars. De rekenmodules, waarin onder andere risicofactoren van de verzekerden zijn verwerkt (leeftijd, gezondheid, roker?) moeten worden aangepast met de nieuwe gegevens. Daarbij horen ook alle interfaces die medewerkers en tussenpersonen van Goudse Verzekeringen gebruiken om verzekeringsgegevens in te vullen. Onder aansturing van een projectleider heeft Van Gurp & De Witte de nieuwe interfaces en rekenkernen ontwikkeld. Hiervoor is gebruikgemaakt van Delphi, Java en een Paradox database.

Van Gurp & De Witte Fluwelensingel 30 2806 CB Gouda